tapety na wrzesień

Tapety na wrzesień

Refleksje Dawno mnie tu nie było, co? Dawno, dawno, zapo­mnia­łam hasła, zapo­mnia­łam jak się publi­kuje, a wygląd Word­pressa zdą­żył się total­nie zmie­nić. Ale poście­ra­łam wir­tu­alne kurze, pozby­łam się paję­czyn zanie­dba­nia i zapo­mnie­nia i chcia­ła­bym jed­nak two­rzyć. Nie będę mówić o regu­lar­no­ści pisa­nia czy publi­ko­wa­nia, bo to temat rzeka. Nie będę też skła­dać nie wia­domo jakich dekla­ra­cji, bo mam wra­że­nie,…

kwietniowe_tapety

Kwietniowe tapety na pulpit

Marcowe refleksje Ćwierć roku za nami. Chyba na dobre skończyła się zima, miejmy nadzieję i zaczynamy sezon an lżejsze ubrania, promienie słońca i długie spacery. Gdybym miała podsumować ostatni miesiąc jednym słowem wybrałabym kołowrotek. Tak wielu zwrotów akcji i tak szybkiego tempa dawno nie miałam. Marzec był dla mnie wyjątkowo ciężki. Mnóstwo pracy, dużo stresu,…

Tapeta na marzec

Luty skoń­czył się u mnie rów­nie nie­zau­wa­żal­nie jak się zaczął. Gdzieś obok właściwie. Gdyby się zasta­no­wić, co zro­bi­łam w lutym, to ta lista wcale nie będzie jakoś zastraszająco długa. Ani tym bardziej ekscytująca. Prze­czy­ta­łam kilka faj­nych ksią­żek, obej­rza­łam może jeden film (pró­buję sobie przy­po­mnieć czy wię­cej, ale chyba nie), prze­bie­głam tro­chę kilo­me­trów na mro­zie, nama­lo­wa­łam sporo obraz­ków.…