Majowe tu i teraz

Maj jest w tym roku strasznie dziwny. Raz, że przez pogodę, która była bardziej jesienna niż wiosenna. Dwa, jest sporo okazji do świętowania przez co czas wolny niebywale się kurczy. Trzy, że znów czekają mnie zmiana pracy. Z jednej strony strasznie dobrze, bo mogę powiedzieć wreszcie koniec, ale z drugiej nie znoszę tego stanu zawieszania…

Tu i teraz listopad

Tu i teraz – listopad

Listo­pad jest faj­nym a jed­no­cze­śnie dziw­nym mie­sią­cem. Cza­sem mam wra­że­nie, że trwa wła­śnie noc polarna i co nie spoj­rzę za okno, widać czerń. Od rana do wie­czora. Z dru­giej strony zda­rzają się takie momenty, kiedy przy­cho­dzi halny i robi się naprawdę cie­pło jesien­nie, jak wczo­raj. Takie poczu­cie, że zima i święta jesz­cze daleko. Ale wystar­czy…

tu i teraz październik

Tu i teraz – październik

Minęła połowa października. Urlop się skończył, skończyło się chyba definitywnie już lato. To babie też. Ale jesień, mimo, że póki co deszczowa i strasznie szara, też jest fajną porą roku. Dni są coraz krótsze i coraz chłodniejsze, więc mamy idealny pretekst na nadrobienie zaległości książkowych, serialowych czy wszelkich, które związane są z zakopaniem się pod…